MVP Bratislava 2012

Zúčastnili sme sa medzinárodnej výstavy v BA
Rozhodkyňou bola Jaroslava Slačková a dostal som od nej pekný posudok a celkové hodnotenie VN – čo ma posunulo do kruhu so všetkými VN dorastencami na výstave.