Slovenský šampión krásy mladých

Slovenská kynologická jednota Bratislava mi udelila tento krásny titul.

Diplom