Skúška BH

Dňa 28.6.2014 sme sa zúčastnili skúšky BH v Porúbke pod záštitou kynologického klubu Žilina 1. Rozhodkyňou bola pani … V skúške sme dosiahli 58 bodov.